Index of /Woonkernen_Leudal_2017/Mutatie-overzicht


back back root root

675 - Grathem - Pr. Margrietlaan 21-23 - bestemming M wordt W met (max. 2 wooneenheden).pdf
515 - Neeritter - Zilleveld 20 - specifieke bouwaanduiding-nieuwbouw gewijzigd.pdf
617 - Neer - Veurtje 5 - bestemming G gewijzigd in W.pdf
474 - Roggel - Pasveldweg 6-6a - maatvoering wijzigen max. 2 won. (ipv 3) - vlak aanpassen.pdf
433 - Neeritter - Zilleveld 20 - maatvoering maximaal 1 wooneenheid met - max. 18 zorgeenheden.pdf
523 - Horn - Molenweg 3 - bestemming M wijzigen in W.pdf
664 - Heythuysen - Bevelanden-In het Veld - W, A en G wordt V.pdf
183 - Haelen - Napoleon - maatvoering 6 wooneenheden Burg. van Rietstraat opnemen.pdf
396 - Neer - Bergerstraat 17 - bouwvlak afstemmen op verleende omgevingsvergunning-bab.pdf
624 - Heythuysen - Burg. Geurtslaan 9-11 - maatvoering max. 2 wooneenheden.pdf
203 - Haelen - Irenestraat-Bernhardstraat - bouwtitel-onbenut (21 wooneenheden SBHH).pdf
259 - Heythuysen - Burg. Geurtslaan 1 - maatvoering en bouwaanduidingen vervallen.pdf
293 - Heythuysen - Luytersteegstraat ong. - bouwtitel onbenut (max. 2 won.).pdf
045 - Baexem - Dorpstraat 9a-b - Bouwaanduiding vrijstaand opnemen.pdf
462 - Roggel - Coppelweide 49 - maatvoering max. 1 wooneenheid - bouwaanduiding vrijstaand.pdf
657 - Neer - Baand 4 - maatvoering max. 1 won. en bouwaanduiding vrijstaand opnemen.pdf
143 - Ell - Molenveldweg - plangrens afstemmen op weg.pdf
336 - Horn - Bosscherven 36 - bestemming G wijzigen in W.pdf
639 - Neeritter - Linderveld 4 - maatvoering max. 1 won. en bouwaanduiding vrijstaand.pdf
358 - Horn - Raadhuisplein 6-22 - maatvoering max. 7 wooneenheden opnemen.pdf
659 - Heythuysen - Vlasstraat 30 - beeldentuin.pdf
091 - Baexem - Kapitelstraat ong. - bouwtitel onbenut max. 5 wooneenheden.pdf
400 - Neer - Goot 4-6 - maatvoering en bouwaanduiding verwijderen, bouwvlak aanpassen.pdf
239 - Heibloem - Meijelseweg 7b - bouwvlak afstemmen op OV15HbMeijelsewg7b-VG01.pdf
236 - Heibloem - Delhorst - bouwtitel-onbenut (6 wooneenheden).pdf
634 - Haelen - Napoleon - Burg. van Rietstraat ong. - bestemming W wijzigen in V.pdf
635 - Haelen - Napoleon - Siem Boonenstraat 9-25 - bestemming W wijzigen in WA.pdf
668 - Grathem - Thoorderstraat ong. - W wordt Wonen - Uit te werken - bouwaanduiding vrijstaand.pdf
351 - Horn - Kerkpad - maatvoeringsvlak voor max. 8 wooneenheden corrigeren.pdf
063 - Baexem - Spoor - Plancontour afstemmen op spoorlijn.pdf
155 - Ell - Steenenbampt - bouwtitel-onbenut (24 wooneenheden).pdf
193 - Haelen - De Lingst 38-40-42 - bestemming G wordt W.pdf
663 - Heythuysen - Bevelanden-Groenewoudstraat - W en G wordt V.pdf
673 - Baexem - Kasteelweg 1-3 - A wordt W - in pand max. 2 wooneenheden toegestaan.pdf
153 - Ell - Swartbroekstraat 3 - wijzigingen binnen bestemming G.pdf
512 - Baexem - Rijksweg-Tramweg - naamgeving wijzigingsgebied aangepast cf. SVBP.pdf
613 - Horn - Schoolpad 30-48 - correctie maatvoering (zowel vlak als aantal max. 9 won.).pdf
641 - Neeritter - Linderveld 6-8-10 - bouwtitel-onbenut (max. 3 won.).pdf
524 - Roggel - Op de Bos 1a-b - opnemen functieaanduiding 2 receatiewoningen.pdf
081 - Baexem - Geenraderweg 14 - functieaanduiding bedrijfswoning opnemen.pdf
127 - Buggenum - Kapelstraat 14 - bouwtitel-onbenut - maatvoering 1 wooneenheid.pdf
571 - Roggel - Blauwververstraat 8 - maatvoeringsvlak maximaal 1 wooneenheid opnemen.pdf
272 - Heythuysen - Burg. Mertensstraat ong. - rode vlak geheel bestemmen tot Verkeer.pdf
667 - Heythuysen - Bevelandselaan 20 - bestemming G gewijzigd in V.pdf
466 - Roggel - Kerkveldweg 2 - bebouwingsmogelijkheden cf. oud recht (n.a.v. SAOZ-advies).pdf
222 - Haelen - Rinboomweg 5 - strook bestemming A wordt W.pdf
134 - Buggenum - Nussestraat 4 - bouwtitel-onbenut - maatvoering 1 wooneenheid.pdf
044 - Baexem - Briasbosch 13 - Maatvoering maximaal 1 wooneenheid opnemen.pdf
218 - Haelen - Onder de Wien 1 - bestemmingswijzigingen cf. afbeelding.pdf
249 - Heythuysen - wetgevingszone - wijzigingsgebied Bevelanden 2e fase geschrapt.pdf
208 - Haelen - Napoleonsweg 23 - kerncontour afstemmen op plangrens.pdf
308 - Heythuysen - Sint Antoniusstraat 24 - maatvoeringsvlak gercorrigeerd.pdf
071 - Baexem - Rijksweg 12-14 - wijzigingsgebied-maatvoeringen-bouwaanduidingen.pdf
380 - Ittervoort - Brigittastraat -plangrenscorrectie, afgestemd op openbare weg.pdf
252 - Heythuysen - Biesstraat 47 - plangrens - perceel in kernplan opnemen - bestemming B.pdf
616 - Ittervoort - Violenstraat 29-31 - maatvoering maximaal 2 wooneenheden handhaven.pdf
631 - Heythuysen - Walk 16b-e - bestemming W wijzigen in A.pdf
174 - Haelen - Napoleon - bouwtitel-onbenut (10 wooneenheden binnenterrein).pdf
475 - Roggel - Pasveldweg 6-6a - bouwtitel-onbenut (2 wooneenheden).pdf
140 - Ell - Kampstraat 6 - Plangrenscorrectie - strook V toevoegen aan kern.pdf
119 - Buggenum - Boonstraat 18b - bouwtitel onbenut.pdf
517 - Heythuysen - Zadelmakerslaan 2a-2b - bouwaanduiding en maatvoering.pdf
256 - Heythuysen - Biesstraat 72a - maatvoering max. 1 wooneenheid verwijderen.pdf
162 - Grathem - Brugstraat - witte vlek wordt bestemming A.pdf
637 - Haelen - Napoleon - Burg. van Rietstraat ong. - bouwtitel onbenut (max. 1 won.).pdf
165 - Grathem - Lindestraat 33 - strook 'W' naast Lindestraat 33 bestemmen tot 'G'.pdf
165 - Grathem - Lindestraat 33 - strook W naast Lindestraat 33 bestemmen tot G.pdf
654 - Haelen - Linsenhof 5 - actualisering functieaanduiding Supermarkt.pdf
138 - Ell - Antoniusstraat 31 - strook W wordt V.pdf
089 - Baexem - Dorpstraat 9a-b - bouwtitel onbenut max. 2 wooneenheden.pdf
453 - Nunhem - Kampweg 26 - plangrens afstemmen op eigendomssituatie.pdf
638 - Heibloem - Haffmansstraat ong. - bouwtitel-wijziging (max. 1 won.).pdf
534 - Haelen - Burg. Aquariusstraat 19 - functieaanduiding wonen opgenomen.pdf
238 - Heibloem - St. Isidoorstraat 18 - bouwvlak is al aangepast.pdf
449 - Nunhem - Molenbergstraat 3 - maatvoeringen en bouwaanduiding vervallen.pdf
096 - Baexem - Kerkveldstraat 21 - W wordt V.pdf
609 - Horn - Franke-ven 27 - bestemming Groen wordt bestemming Wonen.pdf
076 - Baexem - Schepenstraat 11 - bestemming G gewijzigd in W.pdf
619 - Heythuysen - Biesstraat 72a - verwijderen maatvoering goot- en bouwhoogte.pdf
421 - Neeritter - Linderveld 12-18 - maatvoeringsvlak maximaal 4 wooneenheden opnemen.pdf
185 - Haelen - Napoleon - maatvoering 1 wooneenheid Burg. van Rietstraat opnemen.pdf
614 - Ittervoort - Violenstraat 3-5 - bouwaanduiding vrijstaand verwijderd.pdf
439 - Nunhem - Hoogstraat 3-5 - plangrens gewijzigd, bestemming Wonen.pdf
640 - Neer - Steeg 52 - naamgeving wijzigingsgebied aangepast cf. SVBP.pdf
212 - Haelen - Napoleonsweg 125 - bestemming driehoek A wordt B.pdf
297 - Heythuysen - Notaris Ruttenlaan 17 - plan afgestemd op verleende omgevingsvergunning.pdf
241 - Heibloem - Pater van Donstraat - bouwtitel-onbenut (5 wooneenheden).pdf
188 - Haelen - De Lingst - bouwtitel-onbenut (7 wooneenheden De Lingst 45-57).pdf
085 - Baexem - Sint Antoniusstraat 7 - functieaanduiding bedrijfswoning opnemen.pdf
419 - Neeritter - Linderveld 2 - maatvoering maximaal 1 wooneenheid opnemen.pdf
307 - Heythuysen - Sint Antoniusstraat 26 - maatvoeringsvlak gercorrigeerd.pdf
626 - Heythuysen - Groenewoudstraat 4 - maatvoering max. 1 wooneenheid opgenomen.pdf
287 - Heythuysen - Kouk 1 - rood gemarkeerd vlak naar kernplan met bestemming Wonen.pdf
647 - Neer - Napoleonsweg 20b-c - maatvoering en bouwaanduidingen vervallen.pdf
074 - Baexem - Schepenstraat 3 - G wordt W.pdf
175 - Haelen - Napoleon - maatvoering max. 10 won. en bouwaanduidingen binnenterrein.pdf
073 - Baexem - Rijksweg 26a - molenbiotoop.pdf
086 - Baexem - Raadshuisplein 2 - Bestemming V wordt W.pdf
139 - Ell - Breeven 2-14 (even) - Groen wordt Wonen.pdf
579 - Hunsel - Beekstraat - bestemming B, D en W wijzigen in G - wijzigingsgebied vervalt.pdf
666 - Haelen - De Lingst 46-48 - apart maatvoeringsvlak (2 won.) en bouwaanduiding vrijstaand.pdf
179 - Haelen - Napoleon - maatvoering max. 7 won. en bouwaanduidingen Limburgiaplein.pdf
077 - Baexem - Stationstraat 15 - bestemming H gewijzigd in V.pdf
514 - Neeritter - Driessensstraat 51 - bestemming M wijzigen in W.pdf
258 - Heythuysen - Brouwerslaan 30 - bestemming G wordt W.pdf
186 - Haelen - De Lingst - bouwtitel-onbenut (1 wooneenheid De Lingst 64).pdf
665 - Heythuysen - Bevelanden-Guillaume Derksstraat - W wordt V.pdf
180 - Haelen - Napoleon - bouwtitel-onbenut (3 wooneenheden Siem Boonenstraat).pdf
506 - Heythuysen - naamgeving wijzigingsgebied Hooghveld-Venmanshof aangepast cf. SVBP.pdf
426 - Neeritter - Ringstraat 15 - gemarkeerd vlakje bestemming W gewijzigd in A.pdf
570 - Roggel - Blauwververstraat 4 - maatvoering maximaal 1 wooneenheid opnemen.pdf
518 - Heythuysen - Luytersteegstraat ong. - bouwaanduiding en maatvoering.pdf
417 - Neeritter - Haardstraat 16 - A wordt W.pdf
660 - Haelen - Kasteellaan 9 - bestemmingen Horeca en Groen.pdf
151 - Ell - Sebastiaanstraat 57 - woonplaatscontour afstemmen op bp buitengebied.pdf
528 - Neer - Esdoornstraat ong. - maatvoering (vlak afstemmen op perceel, max. 1 won.).pdf
220 - Haelen - Postbaan 8-16 - bestemmingswijzigingen G en W cf. afbeelding.pdf
545 - Grathem - Thoorderstraat ong. - bouwtitel-uitwerking (max. 1 won.).pdf
300 - Heythuysen - Park 21-23 - bestemmingen G, V en W afgestemd op grondverkoop.pdf
347 - Horn - Kasteelstraat 11 - functieaanduiding specifieke vorm van wonen - kasteel opnemen.pdf
511 - Neer - Steeg ong. - uitwerkingsgebied aanpassen aan bp Hof van Neer.pdf
225 - Haelen - Schepenbank 45 - bouwtitel-onbenut (1 wooneenheid).pdf
414 - Neeritter - Driessensstraat 9-9a - functieaanduiding Horeca van categorie 2 opgenomen.pdf
374 - Hunsel - Jaspersstraat 7 - aparte maatvoering maximaal 1 wooneenheid opnemen.pdf
158 - Ell - Steenenbampt - maatvoering max. aantal wooneenheden van 17 naar 19.pdf
500 - Roggel - Raadhuisstraat 16 - gemarkeerde bestemming Wonen wijzigen in Verkeer.pdf
245 - Heythuysen - Belenbroeklaan 2a - bouwvlak aanpassen en voorgevelrooilijn opnemen.pdf
228 - Haelen - Spoorbaan ong. - bestemmingswijzigingen V, B en G.pdf
227 - Haelen - Spoorbaan ong. - plangrens afstemmen op eigendomssituatie.pdf
052 - Baexem - Gildelaan 4 - Opnemen in woonkernenplan met bestemming W.pdf
525 - Nunhem - Molenbergstraat 8 - bestemming G gewijzigd in W.pdf
472 - Roggel - Mortel 7 - maatvoering max. 2 won. en bouwaanduiding vrijstaand opnemen.pdf
210 - Haelen - Napoleonsweg 92 - bouwtitel-onbenut (maatvoering 1 wooneenheid).pdf
495 - Roggel - Tramstraat 28-30 - woonfunctie 2 eenheden opnemen o.b.v. oud recht.pdf
623 - Heythuysen - Burg. Geurtslaan 7 - bouwtitel-vergund.pdf
279 - Heythuysen - Gildelaan 34 - bestemming groen (rood gemarkeerd vlak) wijzigen in wonen.pdf
436 - Neeritter - Zilleveld 20 - bouwtitel-onbenut (max. 18 VBO in 1 zorgwoning).pdf
473 - Roggel - Mortel 7 - bouwtitel-onbenut (2 wooneenheden).pdf
678 - Neer - Engelmanstraat 54 - bouwaanduiding - max. hoogte wijzigen.pdf
062 - Baexem - Lozerweg 1-2d - Bestemmingen W en B wijzigen in V.pdf
087 - Baexem - Monseigneur Kierkelsplein 15 - bestemming dienstverlening (Dv) wordt W.pdf
615 - Ittervoort - Violenstraat 29-31 - bouwaanduiding vrijstaand verwijderd.pdf
126 - Buggenum - Holstraat 28 - bouwtitel-onbenut - maatvoering 1 wooneenheid.pdf
189 - Haelen - De Lingst - bouwtitel-onbenut (12 wooneenheden De Lingst 59-81).pdf
680 - Roggel - Koppelstraat 2 - opnemen functieaanduiding groepsaccommodatie.pdf
190 - Haelen - De Lingst - bouwtitel-onbenut (2 wooneenheden De Lingst 72-74).pdf
326 - Heythuysen - Bevelandselaan 30 - bestemming G gewijzigd in W.pdf
644 - Baexem - Rijksweg 7 - bestemming Detailhandel wijzigen in Wonen.pdf
583 - Roggel - Pasveldweg 7 - maatvoering max. 1 wooneenheid opnemen.pdf
325 - Heythuysen - Walk 16b,c,d,e - maatvoeringsvlak (max. 4 won.) afstemming eigendom gem..pdf
656 - Engelmanstraat 18d en 18l - bestemming V wordt W - functieaanduiding garagebox handhaven.pdf
159 - Ell - Steenenbampt - bouwtitel-onbenut (16 wooneenheden).pdf
361 - Horn - Schelkensven 70 - bestemming V wijzigen in bestemming W.pdf
166 - Grathem - Lindestraat - plangrens afstemmen op eigendom gemeente.pdf
268 - Heythuysen - Groenewoudstraat 6 - bestemming G wijzigen in W.pdf
388 - Ittervoort - Violenstraat 29-31 - maatvoering maximum goot- en bouwhoogte verwijderd.pdf
178 - Haelen - Napoleon - bouwtitel-onbenut (7 wooneenheden Limburgiaplein).pdf
401 - Neer - Goot 8-10 - maatvoering en bouwaanduiding twee-aaneen verwijderen.pdf
187 - Haelen - De Lingst 52 - apart maatvoeringvlak (max 1 won.) en bouwaanduiding vrijstaand.pdf
190 - Haelen - De Lingst - bouwtitel-onbenut (4 wooneenheden De Lingst 72-74).pdf
317 - Heythuysen - Vlasstraat ong. (KDC-locatie) - functieaanduiding aanpassen.pdf
184 - Haelen - Napoleon - bouwtitel-onbenut (1 wooneenheid Burg. van Rietstraat).pdf
508 - Heythuysen - Dorpstraat 1-3 - naamgeving wijzigingsgebied aangepassen cf. SVBP.pdf
132 - Buggenum - BP14Molenweg - bouwtitel-onbenut - maatvoering 9 wooneenheden.pdf
146 - Ell - Niesstraat 7 - correctie bestemming Groen (witte vlek na aanpassing 1).pdf
355 - Horn - Posthuisweg 2 - strook met bestemming Water wijzigen in Wonen.pdf
048 - Baexem - Dorpstraat 32 - Bestemming M wordt W, maatvoering max. 2 wooneenheden.pdf
578 - Roggel - Schans 23 - maatvoering maximaal 1 wooneenheid opnemen.pdf
080 - Baexem - Stationstraat 12-12a - maatvoering max. 2 wooneenheden vervalt.pdf
164 - Grathem - Lindestraat 9 - functieaanduiding detailhandel opnemen.pdf
046 - Baexem - Dorpstraat 8 - Bestemming B wordt W en G.pdf
344 - Horn - Jachtmeesterlaan ong. - bestemming G gewijzigd in W en V.pdf
177 - Haelen - Napoleon - maatvoering 1 wooneenheid opnemen achter Napoleonsweg 105-107.pdf
219 - Haelen - Op den Toum 18 - strookje W wordt V.pdf
649 - Grathem - Bosstraat 2 tm 2f - bedrijfspercelen worden NIET opgenomen in woonkernenplan.pdf
372 - Hunsel - Hoogveld ong. - bestemmingen afgestemd op feitelijk gebruik.pdf
581 - Roggel - Wiekeveld 4 - maatvoering max. 1 wooneenheid opnemen.pdf
213 - Haelen - Napoleonsweg 125 - herstel detailhandelsbestemming.pdf
528 - Neer - Esdoornstraat 23 - maatvoeringsvlak afstemmen op perceel Neer L 947 (max. 1 won.).pdf
576 - Haelen - Limburgiaplein - bestemming W wijzigen in bestemming V.pdf
050 - Baexem - Geenraderweg - Bestemming B wijzigen in V.pdf
332 - Horn - Bergerweg 23 - plangrens afgestemd op openbare weg.pdf
625 - Heythuysen - Burg. Geurtslaan 9-11 - bouwtitel onbenut (max. 2 won.).pdf
331 - Horn - Berger-ven 34 - bestemming G wijzigen in W.pdf
288 - Heythuysen - Busschopsweg - bestemming W met specifieke bouwaanduiding.pdf
411 - Neer - Ulensvaaren 19a - maatvoering (max. 1 wooneenheid) opgenomen.pdf
201- Haelen - Houtrustlaan 22 - maatvoering 1 wooneenheid opnemen.pdf
633 - Heythuysen - Burg. Janssen van Sonlaan 2a - functieaanduiding dansschool opnemen.pdf
662 - Heythuysen - Bevelanden-Burg. Geurtslaan - W en G wordt W.pdf
612 - Horn - Schoolpad 16-48 - bestemming W wordt V.pdf
622 - Heythuysen - Burg. Geurtslaan 7 - maatvoering max. 1 wooneenheid opgenomen.pdf
172 - Grathem - Veldstraat 2d-e - bestemming oranje gemarkeerd vlak van W naar G.pdf
088 - Baexem - Schurenhof - bestemming W wijzigen in V.pdf
123 - Buggenum - Dorpsstraat 60 - Gasontvangststation ontmanteld - bp aanpassen.pdf
182 - Haelen - Napoleon - bouwtitel-onbenut (6 wooneenheden Burg. van Rietstraat).pdf
073 - Baexem - Rijksweg 26a - molenbiotoop Auroramolen opnemen.pdf
650 - Baexem - het bedrijventerrein wordt NIET opgenomen in het woonkernplan.pdf
242 - Heythuysen - Vlasstraat 4 - G wordt W (reststrokenbeleid).pdf
315 - Roggel - Zwartveldsingel 36a - gemarkeerde bestemming Groen wijzigen in Wonen.pdf
385 - Hunsel - Jacobusstraat 18 - Plangrens aanpassen - witte vlek naar kern - bestemming W.pdf
122 - Buggenum - Dorpsstraat 60 - bestemming B wordt A met waarden.pdf
416 - Neeritter - Haardstraat 10 - bestemming A wijzigen in bestemming W.pdf
064 - Baexem - Reijndersstraat 7 - begrenzing plangebied en bestemmingsvlak checken.pdf
248 - Neer - Bergerstraat 17 - garage opnemen in bouwvlak.pdf
173 - Grathem - Veldstraat ong. - agrarisch perceel wel of niet naar buitengebied.pdf
137 - Buggenum - Spoorbaan - bestemming W wordt G.pdf
672 - Baexem - Kasteelweg 5 - functieaanduidingen en maatvoering aant. wooneenheden.pdf
457 - Roggel - Blauwververstraat 20-30 - maatvoering maximaal 6 wooneenheden (ipv 8).pdf
053 - Baexem - Salmenhofweg 14 - Opnemen in woonkernenplan met bestemming W.pdf
043 - Baexem - De Briasweg 57 - Bestemming B naast no. 57 opnemen in kernplan.pdf
387 - Ittervoort - Platanenweg 2a - plangrens afgestemd op bp Bedrijventerrein Ittervoort.pdf
194 - Haelen - De Lingst 34 - maatvoering max. 7 wooneenheden verwijderen.pdf
176 - Haelen - Napoleon - bouwtitel-onbenut (1 wooneenheid achter Napoleonsweg 105-107).pdf
385 - Ittervoort - Margarethastraat - vlak met bestemming A naar kern met bestemming K.pdf
078 - Baexem - Stationstraat 17 - opnemen functieaanduiding wonen.pdf
381 - Ittervoort - Violenstraat 3-5 - maatvoersvlak max. 2 wooneenheden aanpassen.pdf
379 - Ittervoort - maatvoering maximaal 2 wooneenheden opnemen.pdf
658 - Ittervoort - Leliestraat 2-4 - CC de Mortel - M wordt deels H - vergroten bouwvlak.pdf
488 - Roggel - Blauwververstraat 14-16 - maatvoering maximaal 2 wooneenheden opnemen.pdf
082 - Baexem - Tiendenhof 14 - bestemming G wordt W (reststrokenbeleid).pdf
501 - Nunhem - Napoleonsweg 126 - V wordt W.pdf
147 - Ell - Busstraat - strook G wordt V.pdf
235 - Haler - Gruttostraat - correctie plangrens Gruttostraat.pdf
341 - Horn - Franke-ven 16 - bestemming W van gemarkeerd vlak wijzigen in V.pdf
585 - Heythuysen - Zadelmakerslaan 2a-2b - bouwtitel onbenut (max. 2).pdf
463 - Roggel - Coppelweide 16-20 - maatvoeringen en bouwaanduiding verwijderen.pdf
246 - Heythuysen - Belenbroeklaan 2a - maatvoeringen verwijderen (woning in aanbouw).pdf
255 - Heythuysen - Biesstraat 72a - plancontour aanpassen.pdf
207 - Haelen - Kruiskampweg 7-9 - bouwtitel-onbenut (maatvoering 2 wooneenheden).pdf
232 - Haelen - Toumweg ong. - W wijzigen in A of 50 m bebouwingsgrens.pdf
195 - Haelen - Eglantier 9 - strook W wordt G.pdf
116 - Buggenum - Bergstraat 16b - maatvoering max. 1 wooneenheid opnemen.pdf
304 - Heythuysen - Roosveldsingel 2-2a - maatvoering en bouwaanduiding verwijderen.pdf
133 - Buggenum - BP14Molenweg - bouwtitel-onbenut - maatvoering 4 wooneenheden.pdf
206 - Haelen - Kloosterveld 76 - strook W wordt V.pdf
073 - Baexem - Rijksweg 26a - molenbiotoop Auroramolen opnemen (NEW).pdf
352 - Horn - Kloppeven 18 - bestemming G wijzigen in bestemming W.pdf
209 - Haelen - Napoleonsweg ong. - strook V wordt B.pdf
147 - Ell - Busstraat - G wordt V.pdf
636 - Haelen - Napoleon - Burg. van Rietstraat ong. - maatvoering en bouwaanduiding opnemen.pdf
407 - Neer - Napoleonsweg 84a - bouwvlak verwijderen (bijbehorend bouwwerk pand no. 84).pdf
484 - Roggel - Schans ong. - plangrens afstemmen op openbare weg Schans.pdf
661 - Neer - Winterstraat L 1337-1338-1339 - bouwvlak aanpassen.pdf
192 - Haelen - Leemkuilen 34-46 (De Lingst) - maatvoering 7 wooneenheden verwijderen.pdf
420 - Neeritter - Linderveld 4 - bouwtitel-onbenut (max. 1 won.).pdf
455 - Roggel - Beltmolenstraat 16 - maatvoering max. 1 woonheid opnemen.pdf
513 - Haffmansstraat ong. - naamgeving wijzigingsgebied aangepast cf. SVBP.pdf
577 - Roggel - Schans 13 - maatvoering maximaal 1 wooneenheid opnemen.pdf
150 - Ell - Sebastiaanstraat 57 - plangrens afstemmen op bp buitengebied.pdf
584 - Roggel - Pasveldweg 7 - bouwtitel-onbenut (1 wooneenheid).pdf
418 - Neeritter - Linderveld - plancontour aanpassen - A wordt W.pdf
442 - Nunhem - Sint Ursulaweg 6 - plangrens - gemarkeerd perceel opnemen in kernplan.pdf
163 - Grathem - Dorpstraat 16 - bestemming Cultuur-Ontspanning wijzigen in Wonen.pdf
357 - Horn - Posthuisweg 11 - bestemming V wijzigen in bestemming B.pdf
167 - Grathem - Loorderstraat - plangrens afstemmen op eigendom gemeente.pdf
200- Haelen - Houtrustlaan 22 - bouwtitel onbenut (1 wooneenheid).pdf
627 - Roggel - Blauwververstraat 20 - bouwvlak aangepast conform vergunde woningbouw.pdf
117 - Buggenum - Berikstraat ong. - woonplaatscontour P-plaats aanpassen.pdf
393 - Kelpen-Oler - Lidwinistraat en Geelenveld - bestemming G gewijzigd in V.pdf
214 - Haelen - Napoleonsweg 125 - bestemmingen aanpassen.pdf
360 - Horn - Rijksweg 22 - bestemming Wonen wijzigen in bestemming Bos.pdf
423 - Linderveld 6-10 - maatvoering maximaal 3 wooneenheden opgenomen.pdf
655 - Heythuysen - Notaris Ruttenlaan 13-15 - rood omlijnd vlak bestemming B.pdf
254 - Heythuysen - Biesstraat 57-59a - kerncontour wijkt af van bp-contour - t.z.t. aanpassen.pdf
460 - Roggel - Coppelweide 28-30 - maatvoering maximaal aantal wooneenheden 2.pdf
220 - Haelen - Postbaan 8-16 - bestemmingswijzigingen G en W cf. afbeelding(NIEUW).pdf
327 - Horn - Beegderweg 13 - bestemming G gewijzgd in bestemming W.pdf
211 - Haelen - Napoleonsweg 125 - plangrens afstemmen op eigendomssituatie.pdf
181 - Haelen - Napoleon - Siem Boonenstraat 9-13 - diverse plancorrecties.pdf
362 - Horn - Schoolpad 2-28 - bouw- en maatvoeringsvlak (max. 7 won.) corrigeren.pdf
191 - Haelen - De Lingst 18-20 - strook W wordt G (eigendom gemeente).pdf
076 - Baexem - Schepenstraat 11 - G wordt W.pdf
079 - Baexem - Stationstraat 17a - aanduiding veiligheidszone LPG vervallen.pdf
075 - Baexem - Schepenstraat 5 - G wordt W.pdf
205 - Haelen - Kloosterveld 76a - bouwtitel-onbenut (maatvoering 1 wooneenheid).pdf
316 - Heythuysen - Vlasstraat 26 a-b - maatvoering en bouwaanduidingen verwijderen.pdf
575 - Roggel - Schans 5 - maatvoering maximaal 1 wooneenheid opnemen.pdf
329 - Horn - Beegderweg 2-4 - woonhuis bestemming W en resterend bedrijf aanduiding -bw.pdf
156 - Ell - Steenenbampt - bouwtitel-onbenut (8 wooneenheden).pdf
298 - Heythuysen - Notaris Ruttenlaan 13-15 - bestemming M wijzigen in B met functieaanduiding (bw).pdf
125 - Buggenum - Haelenerweg 7 - aanduiding wijzigen in grondverzetbedrijf.pdf
494 - Roggel - Schrijnwerkerstraat 6-32 - bouwvlak aanpassen - afstemmen op gebouwde woningen.pdf
170 - Grathem - Schoolstraat 18-18a - opnemen functieaanduiding W.pdf
171 - Grathem - Veldstraat 2d-e - maatvoering max. aantal woonheden (4) schrappen.pdf
092 - Baexem - Stationstraat 18-18f - maatvoering max. 7. wooneenheden opnemen.pdf
309 - Heythuysen - Stationsstraat 29-29u - maatvoeringsvlak afstemmen op vergunde rechten.pdf
646 - Ittervoort - Anemoonstraat 1-1b - bouwtitel-onbenut - max. 2 wooneenheden.pdf
075 - Baexem - Schepenstraat 5 - bestemming G gewijzigd in W.pdf
224 - Haelen - Schepenbank 43 - bouwtitel-onbenut (1 wooneenheid).pdf
251 - Heythuysen - Biesstraat 34 - bestemming V wijzigen in W.pdf
047 - Baexem - Dorpstraat 14a-f - Bouwaanduiding gestapeld opnemen.pdf
237 - Heibloem - Delhorst ong. - bestemming V wijzigen in A en W.pdf
169 - Grathem - Pollaertshof - plangrens afstemmen op waterlossing WPM.pdf
301 - Heythuysen - Noorderbaan, perceel HH sectie N 106 - bestemming A wordt S.pdf
216 - Haelen - Napoleonsweg 104-114 - bouwtitel-onbenut (maatvoering 9 wooneenheden).pdf
074 - Baexem - Schepenstraat 3 - bestemming G gewijzigd in W.pdf
499 - Heythuysen - In het Tienderveld 17 - V wordt W.pdf
516 - Grathem - Meidoornstraat 1-3 - maatvoering max. 2 won. en speficieke bouwaanduiding.pdf
121 - Buggenum - Dorpsstraat ong. - aanpassen woonplaatscontour.pdf
670 - Baexem - Rijksweg 12-14 - functieaanduidingen autobedrijf en tankstation alsnog verwijderen.pdf
240 - Heibloem - Meijelseweg 7b - functieaanduiding bedrijfswoning opnemen.pdf
160 - Ell - Steenenbampt - bouwtitel-onbenut (8 wooneenheden).pdf
629 - Heythuysen - Bevelanden - Burg. Geurtslaan 41-55 - maatvoerings- en bouwvlak aanpassen.pdf
582 - Roggel - Wiekeveld 4 - bouwtitel-onbenut (1 won.).pdf
148 - Ell - Schansbeemden - strook W wordt V.pdf
339 - Horn - Dorpstraat 26-28 - vlak bebouwingspercentage corrigeren.pdf
445 - Nunhem - Kempkensstraat 2 - maatvoering max. 1 won. en bouwaanduiding vrijstaand.pdf
465 - Roggel - Kleine Laak 13 - plangrens - afstemmen op postzegelplan Kleine Laak 13.pdf
374 - Hunsel - Jacobusstraat 18 - gebiedsaanduidingen beekdal en bufferzone 2.pdf
431 - Neeritter - Zilleveld 9 - maatvoeringsvlak corrigeren.pdf
289 - Heythuysen - Lancasterstraat 1-11 - maatvoeringsvlak (max. 6) corrigeren.pdf
077 - Baexem - Stationstraat 15 - H wordt V.pdf
154 - Ell - Steenenbampt - maatvoering max. aantal wooneenheden van 22 naar 24.pdf
452 - Nunhem - Sint Servaasweg ong. - stroken W binnnen rood gemarkeerd vlak bestemmen tot V.pdf
262 - Heythuysen - Bevelanden - Burg. Geurtslaan 41-55 - bouwtitel-onbenut (max. 8 won.).pdf
229 - Horn - Berger-ven 18 - bestemming G wijzigen in W.pdf
580 - Hunsel - Beekstraat - bestemming B, D en W wijzigen in G - wijzigingsgebied vervalt.pdf
618 - Heibloem - Delhorst - maatvoeringen en bouwaanduidingen verwijderd.pdf
459 - Roggel - Blauwververstraat-Schrijnwerkerstraat - maatvoering maximaal 21 wooneenheden (ipv 19).pdf
197 - Haelen - Napoleonsweg 119 - veiligheidszone - lpg verwijderen.pdf
477 - Roggel - Pasveldweg 5 - bouwtitel-onbenut (1 wooneenheid).pdf
120 - Buggenum - Holstraat 1-Bergstraat 29 - bouwtitel-onbenut.pdf
049 - Baexem - Geenraderweg 16 - vastgesteld BP overnemen.pdf
345 - Horn - Jufferven 4 - bestemming in gemarkeerd vlak gewijzigd in Wonen (was Groen).pdf
546 - Grathem - Thoorderstraat ong. - W wordt Wonen - Uit te werken - bouwaanduiding vrijstaand.pdf
507 - Heythuysen -Vlasrootsingel 2, 4a, 4b en 4c - - naamgeving wijzigingsgebied cf. SVBP.pdf
118 - Buggenum - Berikstraat 53 - aanpassen woonplaatscontour.pdf
690 - Neer - Napoleonsweg 84-8a - bouwvlakcorrectie (objecten 84 en 84a in één vlak).pdf
199 - Haelen - Vaartweg-Hornerweg - eigendom gemeente wordt volledig bestemming V.pdf
366 - Horn - Statenlaan 4 - aanpassing bouwvlak voorzijde woning.pdf
261 - Heythuysen - Burg. Geurtslaan 13-27 - maatvoeringen-bouwaanduidingen verwijderd.pdf
136 - Buggenum - Spoorbaan - contouren afstemmen op eigendom Railinfratrust BV.pdf
476 - Roggel - Pasveldweg 5 - maatvoering max. 1 wooneenheid opnemen.pdf
621 - Heythuysen - Groenewoudstraat 4 - bouwtitel-onbenut (max. 1 won.).pdf
157 - Ell - Steenenbampt - bouwtitel-onbenut (9 wooneenheden).pdf
071 - Baexem - Rijksweg 8 - wijzigingsgebied aanpassen.pdf
509 - Heythuysen - Burg. Janssen van Sonlaan - aanpassingen wijzigingsgebied.pdf
152 - Ell - Seringenstraat 41 - wijzigingen binnen bestemmingen G en W.pdf
095 - Baexem - Tramweg 10-16 - wijzigingsgebied-maatvoeringen-bouwaanduidingen.pdf
632 - Heythuysen - Biesstraat 72a - bouwaanduiding goot- en nokhoogte verwijderen.pdf
271 - Heythuysen - Burg. Janssen van Sonlaan 2a - functieaanduiding dansschool opgenomen.pdf
413 - Neer - Baand 48 - bestemming G wijzigen in W.pdf
234 - Haler - Gruttostraat - bestemming A wijzigen in V en G.pdf
671 - Baexem - Kasteelweg - Kleinschalig kamperen Kasteel Baexem.pdf
281 - Heythuysen - In de Hoven 3 - bestemming V gewijzigd in W.pdf
492 - Roggel - Schrijnwerkerstraat 1-11 - maatvoeringsvlak wijzigen - aantal eenheden 5 (ipv 6).pdf
378 - Hunsel - Kallestraat 24 - maatvoering maximaal 2 wooneenheden opnemen.pdf
363 - Horn - bouwvlak Schoolpad 30-48 corrigeren.pdf
243 - Heythuysen - Aldenhoven 42-44 - G wordt W (reststrokenbeleid).pdf
651 - Neer - Soerendonck - bedrijventerrein wordt NIET opgenomen in woonkernenplan.pdf