direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Motivatie projectbesluit
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

Hoofdstuk 9 Motivatie projectbesluit

De heer van Lier is 46 jaar en alleenstaand. Hij drijft een bedrijf met 70 melkkoeien en 72 ha. cultuurgrond. De heer van Lier heeft in 2007 een heupoperatie ondergaan. Vanwege deze omstandigheden wenst van Lier de melkveehouderij af te stoten en een nieuw akkerbedrijf annex paardenhouderij op te richten.


Voor de beoordeling van het gevraagde projectbesluit is deze ruimtelijke onderbouwing, incl. benodigde onderzoeken opgesteld. Alle relevante aspecten zijn uitgewerkt, zodat beoordeeld kan worden of het initiatief voldoet aan de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening.


Uit deze ruimtelijke onderbouwing blijkt dat medewerking aan het project op basis van een projectbesluit toelaatbaar en aanvaardbaar is.