direct naar inhoud van Hoofdstuk 12 Procedure
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

Hoofdstuk 12 Procedure

Het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een projectbesluit pleegt overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk, die betrokken zijn met de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het projectbesluit in het geding zijn. Artikel 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht is bij het nemen van een projectbesluit van overeenkomstige toepassing.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit is een zienswijze ingediend. In het vaststellingsbesluit zijn de ingebrachte zienswijzen behandeld en zijn de ingenomen standpunten ten aanzien van de ingebrachte zienswijzen gemotiveerd.