direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

Hoofdstuk 10 Economische uitvoerbaarheid

Financiering

Het project wordt uitgevoerd door en voor rekening van initiatiefnemer. De gemeente loopt daarin geen financieel risico. Voor zover sprake is van aanpassingen aan de nutsvoorzieningen, dan wel leidingen of lichtmasten verplaatst of gelegd moeten worden, dan komen de kosten daarvan voor rekening van initiatiefnemer. Met de huisbankier is overleg gepleegd met betrekking tot de haalbaarheid van de plannen. Het perspectief is gunstig.

Planschade

Om onderhavig plan te kunnen realiseren dient een projectbesluit genomen te worden. Om dit besluit te kunnen nemen is onder andere van belang dat het plan economisch uitvoerbaar is. Onderdeel van de economische uitvoerbaarheid is planschade. Initiatiefnemer is bereid een planschade-overeenkomst met de gemeente af te sluiten. Deze overeenkomst is in bijlage 9 van deze onderbouwing opgenomen.