direct naar inhoud van 7.3 Bodem- en grondwaterkwaliteit
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

7.3 Bodem- en grondwaterkwaliteit

Het project heeft geen nadelige gevolgen voor de bodem- en grondwaterkwaliteit. Oude stallen met mestopslagen worden gesloopt. In de nieuwe inrichting wordt voldaan aan de voorschriften met betrekking tot het aspect bodembescherming, die van toepassing worden als gevolg van de melding in het kader van het Besluit Landbouw. Bij de bouw worden geen uitlogende materialen gebruikt, waardoor er geen risico's zijn voor verontreiniging van de bodem, het grondwater en van het hemelwater.