direct naar inhoud van 6.8 Grondwaterbescherming
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

6.8 Grondwaterbescherming

De projectlocatie is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied Roerdalslenk. Voorde

bescherming van het diepere grondwater geldt een boringsvrije zone. Met het project worden geen nieuwe boringen verricht. Daarnaast worden die bodembeschermende maatregelen genomen, zodat wordt voldaan aan de voorschriften die hebben te gelden in het kader van een milieuvergunning of een Algemene maatregel van Bestuur, zoals het Besluit Landbouw.