direct naar inhoud van 6.4 Natuuren landschap
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

6.4 Natuuren landschap

Het project voldoet aan de ruimtelijke eisen. Er vindt geen onevenredig aantasting van de

aangrenzende bestemming, alsook van de natuur en het landschap plaats. Door de

landschappelijke inpassing en de tegenprestatie, opgenomen in het BOM+-plan, wordt een positieve bijdrage geleverd aan de versterking van de natuur en het landschap.