direct naar inhoud van 6.3 Stedenbouwkundige gevolgen project
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

6.3 Stedenbouwkundige gevolgen project

Stedenbouwkundig heeft het project geen nadelige invloed. Het betreft een agrarisch gebied.
Vanuit functioneel oogpunt bezien is de situering van het project op deze plek logisch. Door clustering met bestaande bebouwing is de ruimtelijke impact beperkt. Met de landschappelijke inpassing en tegenprestatie wordt het project goed ingepast in de omgeving. Het bouwplan is voorgelegd aan de Welstandscommissie en voorwaardelijk goedgekeurd. De genoemde voorwaarden worden in de bouwaanvraag verwerkt. Bij de behandeling van de bouwaanvraag kan het bevoegd gezag beoordelen of de gestelde voorwaarden conform het welstandsadvies zijn verwerkt.