direct naar inhoud van 6.11 Openbare ruimte
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

6.11 Openbare ruimte

Openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een plaats waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. Zowel het rijk, de provincie als de gemeente houden zich bezig met de inrichting, het beheer en het gebruik van de openbare ruimte. Vooral binnen gemeenten is de inrichting, het beheer en het gebruik van de openbare ruimte een voortdurend aandachtspunt. Een goede inrichting van de openbare ruimte heeft grote gevolgen voor de bruikbaarheid en leefbaarheid.

De projectlocatie is gelegen in het buitengebied en is volgens de vigerende milieuvergunning in gebruik als melkveehouderijbedrijf. De omvorming naar een akkerbouwbedrijf annex paardenhouderij heeft door de sloop van oude gebouwen en de landschappelijke inpassing een positieve invloed op de beleving van de openbare ruimte.