direct naar inhoud van 6.10 Beeldkwaliteitplan
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

6.10 Beeldkwaliteitplan

Onder 2.2a van art. 8 in het vigerende bestemmingsplan is aangegeven dat aanleg van

wegbeplanting langs bestaande infrastructuur mogelijk is ter accentuering van de bestaande kamerstructuur. Door de sloop van bestaande bebouwing en uitvoering te geven aan de landschappelijke inpassing (bijlage 3) wordt waarde toegevoegd aan de kwaliteit van de directe omgeving. Daarnaast voldoet het bouwplan aan de redelijke eisen van welstand.