direct naar inhoud van 5.2 Provinciaal beleid
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

5.2 Provinciaal beleid

Het centrale kader waarbinnen het beleid van de provincie vorm wordt gegeven is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, met de daarbij behorende aanvullingen. Kern van het toekomstige beleid blijft ontwikkelen in plaats van reguleren. Illustratief voor de toekomstige aanpak is een passage uit het coalitieakkoord "Investeren en verbinden":

Investeren in ruimte betekent vooral investeren in gebiedsontwikkeling; een slimme, gezamenlijke aanpak om ruimtelijke projecten in een regio in samenhang met elkaar te ontwikkelen. Natuur, woningbouw, landbouw, verkeer, bedrijvigheid en recreatie zijn daarbij geen losse elementen meer, maar componenten van één gebiedsvisie die de vijf gebieden zowel maatschappelijk als commercieel versterken.