direct naar inhoud van 4.1 Rijksbeleid
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

4.1 Rijksbeleid

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het schept ruimte voor ontwikkeling uitgaande van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' en verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De nota ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling.


Met het project wordt een verouderde en in onbruik geraakte melkveehouderij beƫindigd en worden de aanwezige bouwwerken gesloopt. Ter plekke wordt een nieuw akkerbouwbedrijf annex paardenhouderij opgericht. Gelijktijdig met het project wordt een landschappelijke kwaliteitsverbetering gerealiseerd vanwege de sloop van oude in onbruik geraakte gebouwen en door de uitvoering van de landschappelijke inpassing en tegenprestatie. Hiermee ontstaat een modern landbouwbedrijf, dat goed is ingepast in de omgeving en levert daarmee een bijdrage aan een vitaal en aantrekkelijk buitengebied van Heythuysen.


Het project sluit aan op de in de Nota Ruimte geformuleerde beleidsregels, behoud en versterking door ontwikkeling.