direct naar inhoud van 3.2 Functioneel
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

3.2 Functioneel

Vanuit functioneel oogpunt bezien is de situering van het project op deze plek logisch en bovendien wenselijk. Oude in onbruik geraakte gebouwen worden gesloopt en vervangen door goede gebouwen die voldoen aan de huidige eisen. Er wordt voldaan aan de afstandseisen die het bestemmingsplan stelt en de afstandseisen die gelden vanuit de milieuregelgeving. Door het intrekken van een bouwblok wat eveneens aan de Hollander is gelegen binnen hetzelfde kadastrale perceel (in foto 1 "locatie Hollander" genoemd) wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van de
landschappelijke openheid. Het realiseren van het project op de gewenste locatie betekent een betere clustering met al aanwezige gebouwen.


4.3 Initiatiefnemer


Naam :H.L.M. van Lier

Adres :Heide 36

Postcode :6093 PB

Woonplaats :Heythuysen

Telefoon :0495-651469 / 06-15526993

e-mail :hlmvanlier@hetnet.nl