direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijk
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

3.1 Ruimtelijk

De in het buitengebied gelegen vestigingslocatie ligt aan de Hollander 6a te Heythuysen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie K nummer 214


afbeelding "i_NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01_0004.jpg"

Figuur 1 : Topografische kaart omgeving Hollander 6a


Het project betreft het oprichten van een woning en loods ten behoeve van een akkerbouwbedrijf annex paardenhouderij en het realiseren van een landschappelijke inpassing en tegenprestatie. De oppervlakte van de loods bedraagt ongveer 630 M2, de inhoud van de woning bedraagt ongeveer 728 M3. De in bijlage 6 opgenomen melding Besluit Landbouw en de daarbij behorende tekening geeft een duidelijk inzicht in het voorgenomen project.


Door de landschappelijke inpassing (BOM+) wordt het project op een goede manier ingepast in de omgeving. De locatie is goed bereikbaar en het laden en lossen kan op het eigen terrein plaatsvinden, waardoor er geen belemmeringen voor andere weggebruikers zullen optreden. Een schetsplan van het project is beoordeeld en onder voorwaarden goedgekeurd door de welstandscommissie. Het project voldoet daarmee aan de redelijke eisen van welstand. Het eindadvies is ogenomen in de brief van 24 september 2009, die is opgenomen in bijlage 2.