Bijlagen omgevingsvergunning (fase 1) ‘Nijken 18 te Roggel’

 

1.              Verkennend bodemonderzoek (Aelmans ECO BV);

b_NL.IMRO.1640.OV14RoNijken18-VG01_Bijlage1.pdf

 

2.              Archeologisch onderzoek (ArcheoPro);

b_NL.IMRO.1640.OV14RoNijken18-VG01_Bijlage2.pdf

 

3.              Memo veldbezoek flora en fauna (Peeters Econsult);

b_NL.IMRO.1640.OV14RoNijken18-VG01_Bijlage3.pdf

 

4.              Eindadvies conceptaanvraag;

b_NL.IMRO.1640.OV14RoNijken18-VG01_Bijlage4.pdf

 

5.              Akkoord landschappelijke inpassing.

b_NL.IMRO.1640.OV14RoNijken18-VG01_Bijlage5.pdf