direct naar inhoud van Artikel 1 Toepassing
vastgesteld
NL.IMRO.1640.BV13KernNeer-VG01

Artikel 1 Toepassing

1.1 Algemeen

Op de onderhavige 'Beheersverordening Kern Neer' zijn de voorschriften/regels en bijbehorende plankaart(en)/verbeelding(en) van de in tabel 1 genoemde en in de bijlage bij deze regels opgenomen bestemmingsplannen, alsmede de verleende vrijstellingen/ontheffingen/afwijkingen van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in deze beheersverordening.

Bestemmingsplan   Vastgesteld   Goedgekeurd  
Hanssum   06-10-1970   05-04-1971 (ged.)  
2e Partiële herziening bp Hanssum - bedrijventerrein gewijzigd in woningbouw   05-11-1973   13-jan-1975  
Wijziging voorschriften o.a. bp Hanssum   19-08-1975   9-feb-1976  
Partiële herziening bp Hanssum - 2 woningen jachtwerf Peulen   25-01-1983   14-feb-1984  
Neer Kom   23-08-1994   27-jun-1995  
Buitengebied Roggel en Neer   28-05-1996   07-01-1997 (ged.)  
Uitwerkingsplan Wijnbeek II, fase 1   16-09-1996   5-nov-1996  
Grondstofwinning en landschapsontwikkeling Neer/Hanssum   08-07-1997   3-feb-1998  
Uitwerkingsplan Wijnbeek II, fase 2   13-09-2000   12-dec-2000  
Bestemmingsplan “Prostitutiebeleid”   25-05-2002   24-09-2002  
Uitbreiding bebouwingspercentage tbv bedrijf op industrieterrein - Soerendonck 3 (bp Hanssum)   28-01-2003   6-mei-2003  
Bestemmingsplan “Parapluplan Woondoeleinden”   10-11-2009   nvt  
Bestemmingsplan “Parapluplan Buitengebied Leudal”   30-03-2010   nvt  
Uitwerkingsplan "4 woningen aan de Goot te Neer"   18-05-2010   nvt  
Bestemmingsplan Lindeboom bierbrouwerij BV te Neer   06-09-2011   nvt  
Bestemmingsplan Napoleonsweg 71 te Neer   03-07-2012   nvt  

Tabel 1. Vigerende bestemmingsplannen