direct naar inhoud van Artikel 1 Toepassing
vastgesteld
NL.IMRO.1640.BV13KernKelpenOler-VG01

Artikel 1 Toepassing

1.1 Algemeen

Op de onderhavige 'Beheersverordening kern Kelpen-Oler' zijn de voorschriften/regels en bijbehorende plankaart(en)/verbeelding(en) van de in tabel 1 genoemde en in de bijlage bij deze regels opgenomen bestemmingsplannen, alsmede de verleende vrijstellingen/ontheffingen/afwijkingen van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in deze beheersverordening.

Bestemmingsplan   Vastgesteld   Goedgekeurd  
Buitengebied Heythuysen 1999   18-05-1999   21-12-1999  
Kern Kelpen-Oler   03-10-2006   06-03-2007  
Paraplubestemmingsplan Woondoeleinden   10-11-2009   n.v.t.  
Paraplubestemmingsplan Buitengebied Leudal   30-03-2010   n.v.t.  
Woning aan de Grathemerweg te Kelpen-Oler   16-11-2010   n.v.t.  
Liduinahof   27-12-2011   n.v.t.  

Tabel 1. Vigerende bestemmingsplannen