direct naar inhoud van Artikel 1 Toepassing
vastgesteld
NL.IMRO.1640.BV13KernBuggenum-VG01

Artikel 1 Toepassing

1.1 Algemeen

Op de onderhavige 'Beheersverordening Kern Buggenum' zijn de voorschriften/regels en bijbehorende plankaart(en)/verbeelding(en) van de in tabel 1 genoemde en in de bijlage bij deze regels opgenomen bestemmingsplannen, alsmede de verleende vrijstellingen/ontheffingen/afwijkingen van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in deze beheersverordening.

Bestemmingsplan   Vastgesteld   Goedgekeurd  
Buitengebied Haelen   15-12-1997   21-jul-1998  
Omleiding Maascentrale   15-06-1999   25-01-2000 (ged.)  
Kern Buggenum   05-07-1999   8-feb-2000  
Wijzigingsplan Kern Buggenum-Noenever   21-05-2001   18-sep-2001  
Bestemmingsplan “Parapluplan Woondoeleinden”   10-11-2009   nvt  
Bestemmingsplan “Parapluplan Buitengebied Leudal”   30-03-2010   nvt  

Tabel 1. Vigerende bestemmingsplannen