direct naar inhoud van Artikel 2 Begrippen
vastgesteld
NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied-VG01

Artikel 2 Begrippen

2.1 Plan

de 'Beheersverordening Buitengebied' van de gemeente Leudal;

2.2 Beheersverordening

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

2.3 Bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

2.4 Bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

2.5 Gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

2.6 Overkapping

een (bijbehorend) bouwwerk met minimaal een open wand.

2.7 Verbeelding

de verbeelding van de beheersverordeing "Buitengebied" bestaande uit de digitale en analoge verbeelding met IDN NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied-VG01.