direct naar inhoud van Bijlage 9 Bestemmingsplan "Parapluplan Woondoeleinden"
vastgesteld
NL.IMRO.1640.BV12KernGrathem-VG01

Bijlage 9 Bestemmingsplan "Parapluplan Woondoeleinden"

De toelichting en regels van het bestemmingsplan "Paraplubestemmingdplan Woondoeleinden" zijn via de onderstaande link te raadplegen:

leudal.gemeentedocumenten.nl/Beheersverordeningen Leudal/kern Grathem/Bijlagen regels/BP Paraplubestemmingsplan Woondoeleinden