direct naar inhoud van Bijlage 7 Bestemmingsplan "Beekstraat Grathem"
vastgesteld
NL.IMRO.1640.BV12KernGrathem-VG01

Bijlage 7 Bestemmingsplan "Beekstraat Grathem"

De toelichting, voorschriften en plankaart van het bestemmingsplan "Beekstraat Grathem" zijn via de onderstaande link te raadplegen:

leudal.gemeentedocumenten.nl/Beheersverordeningen Leudal/kern Grathem/Bijlagen regels/BP Beekstraat