direct naar inhoud van Artikel 1 Toepassing
vastgesteld
NL.IMRO.1640.BV12KernGrathem-VG01

Artikel 1 Toepassing

1.1 Algemeen

Op de onderhavige beheersverordening 'Kern Grathem' zijn de voorschriften/regels en bijbehorende plankaart(en)/verbeelding(en) van de in tabel 1 genoemde en in de bijlage bij deze regels opgenomen bestemmingsplannen en pronjectbesluit, alsmede de verleende vrijstellingen/ontheffingen/afwijkingen van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in deze beheersverordening.

Naam van het bestemmingsplan   Vastgesteld   Goedgekeurd  
Bestemmingsplan “Koelenterhof”   13-08-1975   15-03-1976  
Bestemmingsplan "Kern Grathem"   10-05-1983   27-03-1984  
Bestemmingsplan "Op de berg"   23-09-1986   23-06-1987  
Bestemmingsplan "Bij 't Thoorderstraatje"   24-06-1986   13-01-1987  
Bestemmingsplan "Kern Grathem - deelplan Lindenhof"   16-12-1986   23-06-1987  
Bestemmingsplan "Beekstraat, Grathem"   30-10-1997   17-02-1998  
Bestemmingsplan "Buitengebied Heythuysen 1999"   18-05-1999   21-12-1999  
Bestemmingsplan “Parapluplan Woondoeleinden”   10-11-2009   nvt  
Bestemmingsplan “Parapluplan Buitengebied Leudal”   30-03-2010   nvt  
Projectbesluit "BMV Nassauplein Grathem"   22-02-2011   nvt  

Tabel 1. Vigerende bestemmingsplannen