direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene aanduidingsregels
Plan: Centrum Heythuysen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP13CentrumHeythuy-VO01

Artikel 11 Algemene aanduidingsregels

11.1 wro-zone - wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders zijn ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' bevoegd de bestemmingen 'Verkeer' en 'Groen' te wijzigen in de bestemming 'Centrum' met een bouwvlak en het bouwvlak binnen de bestaande bestemming 'Centrum' te vergroten, ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande bebouwing en voor het toestaan van centrumdoeleinden ter plaatse, mits:

  • a. het gebruik voor centrumdoeleinden vanuit milieuhygiĆ«nisch oogpunt aanvaardbaar is;
  • b. sprake is van een goed woon- en leefklimaat;
  • c. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
  • d. de belangen en bestemmingen in de omgeving niet onevenredig worden aangetast;
  • e. de bouw- en gebruiksregels voor de bestemming 'Centrum' in dit bestemmingsplan onverkort van toepassing blijven.