direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene aanduidingsregels
Plan: Bedrijventerrein Heythuysen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP13BtHeythuysen-VO01

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

10.1 veiligheidszone - lpg
10.1.1 Bouwregels

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' mogen volgens de regels van de onderliggende bestemming die op die gronden rust, bouwwerken worden gebouwd mits deze niet kunnen worden aangemerkt als kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

10.1.2 Afwijken van de bouwregels

Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 10.1.1 voor het oprichten van bouwwerken op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg', indien die bouwwerken als kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten kunnen worden aangemerkt in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, mits aangetoond wordt dat deze objecten voldoen aan de normen van plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR).

10.2 vrijwaringszone - straalpad
10.2.1 Bouwregels

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad', mag niet hoger worden gebouwd dan 60 meter boven NAP.