direct naar inhoud van 5.2 Planonderdelen
Plan: Bestemmingsplan Reppelveld 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12RoReppelveld-ON01

5.2 Planonderdelen

Het bestemmingsplan bestaat uit planregels, verbeelding en een toelichting. De planregels en verbeelding vormen tezamen het juridisch bindende deel. Zij dienen steeds in samenhang te worden gelezen. In de toelichting staan de achtergronden van het bestemmingsplan, zoals de beleidsaspecten en de onderbouwing van de gemaakte keuzes.