direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Beschrijving plan
Plan: Bestemmingsplan Reppelveld 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12RoReppelveld-ON01

Hoofdstuk 3 Beschrijving plan

Het stedenbouwkundige plan Reppelveld vormt een fraaie uitbreiding ten noorden van de kern van Roggel. Een ruim opgezette nieuwe buurt, met ruime kavels. Kleinschalig van opzet door het toepassen van gebogen lanen, intieme pleintjes en korte straten, die de buurt een echte dorpse uitstraling geven.

Nauwkeurig haakt het plan aan op de bestaande bebouwing van Roggel. In noord-zuid richting worden enkele bestaande langzaam verkeersroutes naar het buitengebied en recreatiepark de Leistert gecontinueerd in het nieuwe plan.


Een nieuwe buurt met een groot aantal woningtypes waardoor zowel jong (de zogenaamde starters op de woningmarkt) als oud (levensloopbestendige senioren woningen) iets van hun gading kunnen vinden.

Een groene buurt met drie lanen waarin volop ruimte wordt gegeven aan het groen, en een drietal intieme groene pleintjes die op evenwichtige manier verdeeld zijn in het plan. Op de pleintjes en de brede groenstrook van de laan is volop mogelijkheid voor speel- en zitplekken. Het accent ligt op de bouw van woningen in een groene setting.

In het plan Reppelveld vindt een beperkte uitbreiding plaats met 10 woningen. De toevoeging van deze woningen leidt echter niet tot een zodanige verdichting dat de stedenbouwkundige opzet van Reppelveld aangetast wordt. Voor een uitgebreide planbeschrijving wordt verwezen naar het bestemmingsplan Reppelveld, zoals vastgesteld in 2008.