direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Reppelveld 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12RoReppelveld-ON01

1.2 Aanleiding

De ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie Reppelveld vindt gefaseerd plaats. Er worden in het plan 7 fasen onderscheiden, die ook zijn weergegeven op de plankaart van het bestemmingsplan Reppelveld.


Het maximaal aantal te bouwen woningen van 184 is zowel in de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar als in de voorschriften van het bestemmingsplan Reppelveld vastgelegd.


De aanpassing van het bestemmingsplan heeft betrekking op de toevoeging van 10 woninbouwcontingenten. Het totaal aantal te bouwen woningen in Reppelveld komt daarmee op 194. De toevoeging van 10 woningen heeft geen invloed op de stedenbouwkundige verkaveling van het plan. Het betreft een beperkte verdichting binnen het plan.


De beperkte verdichting van Reppelveld komt voort uit een wijziging in het centrumplan "Brede Maatschappelijke Voorziening". Met dat plan, bestaande uit een combinatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening aan de Pastoor Hanraetsstraat en de herinrichting van de wijk rondom de school tussen de Beeklaan en de Kerkstraat, wordt het centrum van Roggel opnieuw ingericht. Onderwijs, samenwerken en ontmoeten worden zo op een centraal punt bij elkaar gebracht terwijl tegelijkertijd nieuwe, noodzakelijke huisvestingsplannen kunnen worden gerealiseerd in Roggel.

Bij BMV Roggel lagen 25 eenheden vast voor de realisatie van het complex aan de Kerkstraat Fase III. Echter gezien de huidige marktsituatie en de ervaringen m.b.t. het Complex aan de Baek en daarnaast in mindere mate de architectonische massa van het complex aan de Kerkstraat is besloten hier minder aantallen te realiseren. Het complex aan de Kerkstraat 3e Fase BMV bevat 15 eenheden.

In overleg met de gemeente is besloten dat de ontwikkelaar 10 woningen kan overhevelen naar het woningbouwplan Reppelveld.


Totaal fase 1 t/m 3 volgens realiseringsovereenkomst 22-12-2006 41 eenheden te realiseren.