direct naar inhoud van Artikel 24 Algemene aanduidingsregels
Plan: Kern Hunsel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12KernHunsel-OH01

Artikel 24 Algemene aanduidingsregels

24.1 Milieuzone - geurzone

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' mogen geen geurgevoelige objecten worden opgericht.

24.2 wro-zone - wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders zijn ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' bevoegd de bestemmingen 'Detailhandel' en 'Bedrijf' te wijzigen in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van de realisatie van (zorg)woningen, met dien verstande dat:

  • a. het gebruik als wonen vanuit milieuhygiĆ«nisch oogpunt aanvaardbaar is;
  • b. sprake is van een goed woon- en leefklimaat;
  • c. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
  • d. de belangen en bestemmingen in de omgeving niet onevenredig worden aangetast;
  • e. bij wijziging de meest recente regionale woonvisie in acht wordt genomen;
  • f. bij wijziging het gemeentelijke kwaliteitsmenu in acht wordt genomen;
  • g. de bouw- en gebruiksregels voor de bestemming 'Wonen' in dit bestemmingsplan onverkort van toepassing blijven.