Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Castertstraat 4 te Ell
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1640.BP12ElCastertstr4-ON01

Artikel 14 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan “Castertstraat 4 te Ell”.
   
Aldus vastgesteld in openbare vergadering van de raad van
de gemeente Leudal dd. ……-…….-……………………….
  
DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL
De griffierDe voorzitter,
    
drs. W.A.L.M. CornelissenA.H.M. Verhoeven MPM