Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Castertstraat 4 te Ell
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1640.BP12ElCastertstr4-ON01

Artikel 12 overige regels

12.1.Verhouding tussen bestemmingen
 
a. Waar een enkelbestemming samenvalt met een dubbelbestemming geldt primair het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming;
b. Waar dubbelbestemmingen samenvallen gelden:
1. in de eerste plaats de regels van de dubbelbestemming Leiding - Brandstof;
2. in de tweede plaats de regels van de dubbelbestemming Waterstaat – Beschermingszone watergang.