direct naar inhoud van Artikel 13 Algemene aanduidingsregels
Plan: Bedrijventerrein Kelpen-Oler
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12BtKelpenOler-ON01

Artikel 13 Algemene aanduidingsregels

13.1 wro-zone wijzigingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied' zijn burgemeester en wethouders bevoegd de bestemming 'Leiding - Riool' te verleggen, de bestemming Verkeer' te wijzigen in de bestemming 'Bedrijventerrein' en het bouwvlak binnen de bestemming 'Bedrijventerrein' te vergroten, met dien verstande dat:

  • a. De rioolpersleiding zodanig dient te worden verlegd dat zowel de leiding als de bijbehorende beschermingszone van 2,5 meter ter weerszijden uit het hart van de leiding buiten het bouwvlak komen te liggen;
  • b. Het goed functioneren van de rioolpersleiding gewaardborgd dient te zijn;
  • c. De toekomstige verlegde leiding voorzien dient te worden van de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' met een beschermingszone van 2,5 meter ter weerszijde uit het hart van de leiding;
  • d. Het bouwvlak op een minimale afstand van 20 meter van de ten noorden gelegen bestemming 'Groen' gesitueerd dient te worden;
  • e. Er geen milieuhygiĆ«nische belemmeringen zijn;
  • f. De waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden.