Bijlagen toelichting

 

1. Brieven gemeente Leudal inzake principeŽmedewerking (d.d. 29 april 2009 en d.d. 9 december 2010);

 tb_NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01_Bijlage1.pdf

 

2. Tekeningen Levels-Boonen, architectuur & vormgeving (d.d. 6 oktober 2010);

 tb_NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01_Bijlage2.pdf

 

3. Ontwikkelingsplan agrarisch bedrijf familie Coolen, Kuiperweg 15, 6037 NL Kelpen-Oler, kenmerk PNR 6037NL15, d.d. 06-08-2009 en aangepast op 27-06-2010;

 tb_NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01_Bijlage3.pdf

 

4. Advies BOM+commissie d.d. 18 mei 2010;

 tb_NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01_Bijlage4.pdf

 

5. Exploitatieplan bedrijfsvoering: kleinschalig groepswonen Boerderij De Port Kelpen-Oler, Mondria-advies IJsselmuiden, d.d. 5 augustus 2009;

 tb_NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01_Bijlage5.pdf

 

6. Verkennend bodemonderzoek Kuiperweg 15 te Kelpen-Oler, Aelmans ECO, kenmerk 09/26134/B/E/PH, d.d. 3 juli 2009;

 tb_NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01_Bijlage6.pdf

 

7. Geluidkaart gemeente Leudal;

 tb_NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01_Bijlage7.pdf

 

8. Berekening geurcontour bouwplan Kuiperweg 15 te Kelpen-Oler, Aelmans ROM, d.d. 3 augustus 2009;

 tb_NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01_Bijlage8.pdf

 

9. Archeologisch onderzoek Inventariserend Veldonderzoek (IVOŽO) Kuiperweg Kelpen-Oler, ArcheoPro, rapportnummer 959, d.d. 25 juni 2009;

 tb_NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01_Bijlage9.pdf

 

10. Wateradvies Waterschap Peel en Maasvallei d.d. 13 juli 2009;

 tb_NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01_Bijlage10.pdf

 

11. Adviezen ex artikel 3.1.1 Bro p.m.;

 

 

12. Anterieure overeenkomst p.m.;

 

 

13. Zienswijzenverslag (p.m.).