direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene procedureregels
Plan: Ruimte voor Ruimte woning Kappert te Neer
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP10NeDeKappert-ON01

Artikel 9 Algemene procedureregels

9.1 Ontheffing

Bij het verlenen van ontheffing van deze regels moeten de volgende procedureregels in acht worden genomen:

  • a. het ontwerp-besluit tot ontheffing ligt met bijbehorende stukken gedurende twee weken ter inzage;
  • b. burgemeester en wethouders maken deze terinzagelegging in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede op de gebruikelijke wijze bekend;
  • c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijze naar voren te brengen bij Burgemeester en wethouders tegen het ontwerp-besluit;
  • d. indien tegen het ontwerp-besluit zienswijzen naar voren zijn gebracht, wordt het besluit met redenen omkleed;
  • e. burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-besluit, de beslissing daaromtrent mede.

9.2 Nadere eisen

Bij toepassing van de nadere eisen regeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, moeten de volgende procedureregels in acht worden genomen:

  • 1. het ontwerp-besluit tot het stellen van een nadere eis ligt met bijbehorende stukken gedurende twee weken ter inzage;
  • 2. burgemeester en wethouders maken deze terinzagelegging in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede op de gebruikelijke wijze bekend;
  • 3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijze naar voren te brengen bij Burgemeester en wethouders tegen het ontwerp-besluit;
  • 4. indien tegen het ontwerp-besluit zienswijzen naar voren zijn gebracht, wordt het besluit met redenen omkleed;
  • 5. burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-besluit, de beslissing daaromtrent mede.