Bijlagen behorende bij toelichting bestemmingsplan ‘Isidoorstraat 27 te Haler’

 

 

 

1. Landschappelijk inpassingsplan

tb_NL.IMRO.1640.BP10Isidoorstr27-VG01_1.inpassing.pdf

 

2. Historisch bodemonderzoek

tb_NL.IMRO.1640.BP10Isidoorstr27-VG01_2.bodemonderzoek.pdf 

 

3. Archeologisch vooronderzoek (IVO-O)

tb_NL.IMRO.1640.BP10Isidoorstr27-VG01_3.archeologie.pdf

 

4. Zienswijze provincie Limburg

tb_NL.IMRO.1640.BP10Isidoorstr27-VG01_4.zienswijze.provincie.pdf