Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Isidoorstraat 27 te Haler
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1640.BP10Isidoorstr27-VG01

Artikel 5 Algemene bouwregels

1. Geen bouwwerk mag worden opgericht, indien daardoor een ander bouwwerk met het daarbij behorende bouwperceel hetzij niet langer zou blijven voldoen aan, hetzij in grotere mate zou gaan afwijken van het plan.
 
2. Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, waarbij de op de verbeelding aangegeven bouwgrens c.q. bijbouwgrens wordt overschreden, behoudens overschrijdingen, die volgens deze regels zijn toegestaan.
 
3. Ondergrondse gebouwen (zoals kelders) is in het bouwvlak en bijgebouwenvlak toegestaan onder bestaande gebouwen en nieuw op te richten gebouwen tot een maximale diepte van 3,00 meter.