direct naar inhoud van Artikel 8 Procedureregels
Plan: compensatielocatie Overhaelen te Haelen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP10HnOverhaelen6a-ON01

Artikel 8 Procedureregels

Bij het verlenen van de ontheffing ingevolge de in deze regels opgenomen ontheffingsmogelijkheden is de volgende procedure van toepassing:

a. het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken in het gemeentehuis ter inzage;

b. de Burgemeester geeft tevoren kennis van de nederlegging in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c. de kennisgeving houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden tot het mondeling of schriftelijk kenbaar maken van zienswijzen bij Burgemeester en Wethouders tegen het ontwerpbesluit, gedurende de sub a genoemde termijn;

d. indien tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn kenbaar gemaakt, wordt het besluit met redenen omkleedt;

e. Burgemeester en Wethouders delen aan hen die hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt de beslissing daaromtrent mede;

f. in het geval van wijziging worden bij het ter goedkeuring aanbieden van het besluit aan Gedeputeerde Staten gelijktijdig de ingebrachte zienswijzen overgelegd.