direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene ontheffingsregels
Plan: compensatielocatie Overhaelen te Haelen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP10HnOverhaelen6a-ON01

Artikel 7 Algemene ontheffingsregels

7.1 Algemene ontheffing

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels ontheffing kan worden verleend, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd ontheffing te verlenen van de desbetreffende regels van het plan voor:

a. vermeerdering dan wel vermindering van de in artikel 3 voorgeschreven maten en normen, mits de vermeerdering of vermindering ten hoogste 10% bedraagt;

7.2 Procedure

Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als bedoeld in 7.1. geldt de procedure zoals vervat in artikel 8.