direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene gebruiksregels
Plan: compensatielocatie Overhaelen te Haelen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP10HnOverhaelen6a-ON01

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

6.1 Gebruiksverbod

Het is verboden de in de artikel 3 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de doeleinden.

6.2 Ontheffing

Burgemeester en Wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde in 6.1., indien strikte toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

6.3 Procedure

Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als bedoeld in 6.2. geldt de procedure zoals vervat in artikel 8.