direct naar inhoud van Artikel 2 Wijze van meten
Plan: compensatielocatie Overhaelen te Haelen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP10HnOverhaelen6a-ON01

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens:

De kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de (zijdelingse) perceelsscheiding van het bouwperceel.

2.2 bouwhoogte van een bouwwerk:

Vanaf peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aarde daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3 grondoppervlak van een bouwwerk:

Tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van gevels (en/of het hart van scheidsmuren).

2.4 inhoud van een bouwwerk.

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.5 lengte, breedte en diepte bouwwerk:

Tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of hart van scheidsmuren).