direct naar inhoud van Artikel 9 Overige regels
Plan: Hornerweg 1 te Haelen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP10HnHornerweg-VG01

Artikel 9 Overige regels

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals die luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Ten minste de volgende wettelijke regelingen zijn momenteel van toepassing:

9.1 Bouwen en parkeernormen

Daar waar in de regels wordt verwezen naar de ASVV, moet de, op het tijdstip van aanvraag van de bouwvergunning geldende parkeernormen worden gehanteerd. De gemeente beschouwd de ASVV in het kader van dit bestemmingsplan als een wettelijke regeling.