direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene aanduidingsregels
Plan: Hornerweg 1 te Haelen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP10HnHornerweg-VG01

Artikel 6 Algemene aanduidingsregels

6.1 vrijwaringszone-spoor

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-spoor' mag, conform het bepaalde in de artikelen 19 tot en met 23 van de Spoorwegwet, niet worden gebouwd en mogen geen werken of werkzaamheden worden uitgevoerd in strijd met de Spoorwegwet, zonder ontheffing door of vanwege de Minister van Verkeer en Waterstaat.

6.2 veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen' leidt de aanwezigheid van het spoor tot inachtname van een onderzoekszone van 0-50 m voor individueel risico, waarbinnen alleen gebouwd mag worden conform de nota 'risico-normering vervoer gevaarlijke stoffen' van het ministerie van VROM en een aandachtsgebied van 0-200 m voor groepsrisico, uit de as van het dichtst bijzijnde spoor. Dit ten behoeve van de externe veiligheid van de spoorwegdoeleinden.