direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene procedureregels
Plan: Jacobusstraat - infiltratiebuffer
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP09HuJacobusstrl-ON01

Artikel 10 Algemene procedureregels

Bij het verlenen van ontheffing van regels in dit plan of aanlegvergunningen dan wel bij het wijzigingen van dit plan nemen Burgemeester en Wethouders de volgende regels in acht:

  • a. het ontwerp strekkende tot ontheffing dan wel het ontwerp van de wijziging ligt gedurende 2 weken ter gemeentesecretarie ter inzage;
  • b. de tervisielegging wordt bekend gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze en door publicatie in één of meer in de gemeente verschijnende dag- of nieuwsbladen;
  • c. belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van tervisielegging zienswijzen ten aanzien van de voorgenomen ontheffing / wijziging uiten.