direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene ontheffingsregels
Plan: Jacobusstraat - infiltratiebuffer
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP09HuJacobusstrl-ON01

Artikel 8 Algemene ontheffingsregels

8.1 Algemene ontheffing tot 10%

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, voor zover niet reeds op grond van een andere bepaling van deze regels ontheffing kan worden verleend, ontheffing te verlenen van de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages.

8.2 Algemene ontheffing openbare nutsvoorziening, openbaar vervoer of wegverkeer

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van een openbare nutsvoorziening, het openbaar vervoer of het wegverkeer, mits de bebouwde oppervlakte niet meer dan 25 m² en de hoogte niet meer dan 5 m bedraagt.