Bijlagen projectafwijkingsbesluit ‘Kelperweg 35 te Kelpen-Oler’

 

1.   Bouwplan Kelperweg 35;

bb_NL.IMRO.1640.BA12KoKelperweg35-VG01_Bijlage1.pdf

 

2.  Correspondentie met gemeente inzake sloopcompensatie;

bb_NL.IMRO.1640.BA12KoKelperweg35-VG01_Bijlage2.pdf

 

3.  Verkennend bodemonderzoek Kelperweg 35;

bb_NL.IMRO.1640.BA12KoKelperweg35-VG01_Bijlage3.pdf

 

4.  Akoestisch onderzoek Kelperweg 35;

bb_NL.IMRO.1640.BA12KoKelperweg35-VG01_Bijlage4.pdf

 

5. Landschappelijk inpassingsplan Kelperweg 35;

bb_NL.IMRO.1640.BA12KoKelperweg35-VG01_Bijlage5.PDF

 

6. Quick-scan Flora en Fauna;

bb_NL.IMRO.1640.BA12KoKelperweg35-VG01_Bijlage6.pdf

 

7.  Akoestisch onderzoek geluidwering gevels.

bb_NL.IMRO.1640.BA12KoKelperweg35-VG01_Bijlage7.pdf